Řidič referent

14.05.2014 06:25

Potvrzení o školení  z odborné způsobilosti řidičů

dle zák. č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

a podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

 

140,- Kč